Naar een betere balans?

Naar meer energiebehoud?

Start een INDIVIDUEEL LEIDERSCHAPSTRAJECT waarin theorie en realiteit nog nauwer verweven zijn

We spreken regelmatig af en tussendoor houden we contact via mail.

We behandelen bvb omgaan met weerstand, communiceren met impact, prioriteiten stellen, assertiviteit, hard en zacht feedback geven, creatief aanpakken, veerkracht bewaken bij jezelf en je medewerkers, .....

Dit kan zowel op kantoor, al wandelend of online

Back to Top